REFERENCE / NAŠI KUPCI

Naši kupci su u oblastima:

Proizvodnja i prerada metala:
 • * Čeličane
 • * Livnice
 • * Kovačnice
 • * Livnice konti liva
 • * Ektstruzije
Opšte:
 • * Proizvodnja vozila
 • * Gume i pneumatici
 • * Telekomunikacije
 • * Proizvodnja lekova
 • * Brizganje plastike
Klimatizacija:
 • * Poslovne zgrade i komercijalni objekti
 • * Stambene zgrade
Opšta potrošnja:
 • * Proizvodnja električne energije
 • * Rafinerije prirodnog gasa
Nafta i Petrohemija:
 • * Rafinerije nafte
 • * Petrohemijska postrojenja
Prerada hrane i pića:
 • * Ekstrakcija i rafinacija jestivog ulja
 • * Prerada voća i povrća
 • * Prerada mesa
 • * Pivo
 • * Razni napici
 • * Prerada duvana